Дизайн и предпечат за Labiofam – Vidatox

За по-малко от седмица  приключи интересен проект за българския представител на Labiofam и Vidatox – чудотворно лекарство, направено от отрова на скорпион. Имаше нужда от преправяне и подобряване на съществуващата опаковка и няколко допълнителни рекламни материали. Българският предприемач в крайна сметка остана по-доволен от подготвените от Newwerk Graphics материали, отколкото от оригиналите.