Contact us: contact@newwerk.com

Дизайн и предпечат на флаер за локална промоция.

Project Description

Дизайн и предпечат на флаер за локална промоция на ресторанти Domino’s Pizza. Проектът включва 5 флаера с идентична визия за промоции в отделните ресторанти.

Project Details

  • Client Domino's Pizza
  • Date January 29, 2014
  • Tags Print Design
Back to Top